Spotkanie z Wiceminister Rozwoju w MIRiP

Dnia 13 lutego 2020 roku o godz. 14:00 w siedzibie MIRiP w Warszawie odbyło się spotkanie starszyzny cechowej z p. Olgą Semeniuk - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Pani Minister jest odpowiedzialna w rządzie za kontakty z szeroko rozumianym rzemiosłem (od stycznia 2019 roku) i odbywa własnie szereg spotkań ze środowiskami rzemieślniczymi w całym kraju.

202002131400

W trakcie naszego spotkania dowiedzieliśmy się, że w Ministerstwie Rozwoju powstaje właśnie specjalna jednostka organizacyjna zajmująca się rzemiosłem - Wydział Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych. Ministerstwo planuje też uruchomić Polski Inkubator Rzemiosła, z którego fundusze będą przeznaczone na modernizację i stypendia dla pracowników rzemiosła. Spotkanie to dało możliwość przedstawienia przez nas problemów, które hamują rozwój rzemiosła, w szczególności p. Dorota Gromadzka - Dyrektor MIRiP zaprezentowała spójną listę problemów nurtujących środowisko polskich rzemieślników.