Podstawowe dane

Cech Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy

adres:                ul. Szeroki Dunaj 13, 00-255 Warszawa

KRS:                  0000128975

NIP:                   525-12-79-858

REGON:            000757921

Nr konta:            65 1240 1138 1111 0000 0209 2137

                           Bank Pekao S.A. XI O/W-wa, ul. Podwale 17a.