Władze

Zarząd Cechu

Starszy Cechu - Prezes Zarządu:              Piotr SMAŻYŃSKI

Podstarszy Cechu:                                   Wiesław NIŻNIK

Podstarszy Cechu:                                   Halina Barbara SOKOŁOWSKA

Sekretarz:                                                 Janusz MICHALSKI

Skarbnik:                                                   Krzysztof GRYGOWICZ

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:                           Jacek BUJNOWSKI

Członek Komisji Rewizyjnej:                      Sebastian ADAMCZYK

Czlonek Komisji Rewizyjnej:                      Elżbieta OSIŃSKA

Sąd Cechowy

Przewodniczący Sądu Cechowego:            Piotr FALKOWSKI

Członek Sądu Cechowego:                         Andrzej KAMIŃSKI