Władze

Zarząd Cechu

Starszy Cechu - Prezes Zarządu:                 Piotr SMAŻYŃSKI

Podstarszy Cechu:                                     Halina Barbara SOKOŁOWSKA 

Podstarszy Cechu:                                    Jacek BUJNOWSKI

Sekretarz:                                                 Janusz MICHALSKI

Skarbnik:                                                  Krzysztof GRYGOWICZ

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:                           Sebastian ADAMCZYK

Czlonek Komisji Rewizyjnej:                       Elżbieta OSIŃSKA

Sąd Cechowy

Przewodniczący Sądu Cechowego:             Piotr FALKOWSKI

Członek Sądu Cechowego:                         Andrzej KAMIŃSKI