Dla członków Cechu - RODO

Czym jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) stosujemy od 25 maja 2018r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jaki jest cel RODO?

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Podstawowe zasady RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasz Cech, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

  1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności, i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe.
  2. Zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane, (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel.
  3. Zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy też o to, by członkowie Stowarzyszenia informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, itp.).
  4. Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa).
  5. Zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  6. Zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia działalności naszego Cechu i kontaktowania się z Tobą.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych niżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cechu, którym jest:

  1. wysyłanie zawiadomień,
  2. kontaktowanie się w celach realizacji działań określonych statutem Cechu,
  3. monitoring rozliczenia składek członkowskich,
  4. obsługi Twoich próśb i wniosków,
  5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikającyh z przepisów prawa).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i czy są one przekazywane osobom trzecim?

Administratorem danych osobowych jest:

Cech Rzemiosł Różnych m.st. Warszawy

ul. Szeroki Dunaj 13

00-255 Warszawa

Twoje dane nie są udostępniane osobom, organizacjom międzynarodowym ani państwo trzecim.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostały nam przekazane poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Czy podanie danych osobowych jest konieczne i czy jest warunkiem przyjęcia w poczet członków Cechu?

Tak, przekazanie własnych danych osobowych jest konieczne i wynika z ustawy o rzemiośle. Niepodanie tych danych skutkuje nieprzyjęciem w poczet członków Cechu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały czas gdy jesteś członkiem Cechu, a także po złożeniu rezygnacji z członkostwa w celach:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia rezygnacji z członkostwa w Cechu.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów realizacji zadań statutowych Cechu przez okres bycia członkiem Cechu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczacych przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Cech zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą, i jak je realizujemy?

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe.

Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:

  • dlaczego przetwarzamy określone dane,
  • jakie typy danych przetwarzamy,
  • jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane - w szczególności dotyczy to odbiorców w państwach innych niz państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych,
  • jak długo planujemy (o ile można to określic) przetwarzac dane albo na podstawie jakich kryteriów ustaliliśmy ten okres.

Prawo do sprostowania danych

Członek Cechu może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy:

  • dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zbieraliśmy,
  • dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisamu prawa.

Osoba, które chce, by usunąć jej dane, może poprzez kanały komunikacji przyjęte w Cechu złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy - w naszej ocenie - nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie. Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy.

Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak będzie to możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak przebiega komunikacja między Cechem a jego członkami?

Podstawowym kanałem komunikacyjnym jest droga elektroniczna.

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny:

Cech Rzemiosł Różnych m.st. Warszawy

ul. Szeroki Dunaj 13

00-255 Warszawa

 

Przydatne dokumenty i informacje:

 https://uodo.gov.pl/pl/404

Materiały archiwalne (mogą być niedostępne!):

https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

 

Witamy!

MIRiP logo

 

Cech Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy zrzesza rzemieślników różnych branż o wysokich kwalifikacjach i wysokim poziomie etycznym.

Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji i sądów.

logoMIRiPCech Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 

 

Uwaga!

Strona w trakcie rekonfiguracji. Za chwilowe utrudnienia przepraszamy!

Witamy! .

MIRiP logoCech Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy zrzesza rzemieślników różnych branż o wysokich kwalifikacjach i wysokim poziomie etycznym.

Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji i sądów.

logoMIRiPCech Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 

 

 

wielkanoc

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

oraz

Smacznego Jajka i mokrego Dyngusa

życzy

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy

Witamy! _

MIRiP logoCech Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy zrzesza rzemieślników różnych branż o wysokich kwalifikacjach i wysokim poziomie etycznym.

Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji i sądów.

logoMIRiPCech Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 

 

 

bn1Zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz

Szczęśliwego Nowego Roku 2024

życzy

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy

adres:        ul. Szeroki Dunaj 13

                  00-255 Warszawa

tel./fax:      (22) 831 40 87

e-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www:         http://www.crr.org.pl

Biuro Cechu czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00.

Kierownik Biura Cechu:       Hanna Sadowska